Room chart, Thursday 2/13/2020

 
E306
N412
E406
E408
E433
Other
N306
8:00am
9:00am
10:00am
11:00am
12:00pm
1:00pm
2:00pm
3:00pm
4:00pm
5:00pm
6:00pm
7:00pm
Graduate Student Forum (Dr. Ch...
CSI Graduate Recruitment Meeti...
MATH
512
MATH
524
MATH
546
MATH
532
CS
584
Math 116 Review - Huang
MATH
425
MATH
250
MATH
276
CS
580
CS
452
MATH
362
PAIS 290
MATH
425
MSC W303
CS
377
WH206
Seminar: Computer Science
MATH
221
MSC W201
CS
554
MSC W301
MATH
221
MSC W201
CS
325
MSC W303
MATH
211
MSC W301
MATH
385W
MSC W303
CS
171
WH 110
CS
424
MSC W201
CS
524
MSC W201
CS
424
MSC N302
MATH
250
MSC W303
MATH
362W
MSC W301
CS
171
WH 110
CS
255
MSC W201
MATH
346
MSC W201
CS
253
MSC N302
MATH
116
MSC W201
MATH
579R